Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Beställning och Leverans

Vid beställning accepterar du våra an allmänna villkor. Genom att göra en beställning garanterar du att du är åtminstone är 18 år gammal.

Vänligen kontrollera din beställning noggrant innan du bekräftar betalningen. Personliga uppgifter som används vid beställningen ska vara korrekta och tillhöra den som beställt.

Vi har rätten att neka utkörning som ligger långt bort från oss.

Vi ansvarar inte för missade varor i beställningen.

Om vi saknar något i din beställning så kontaktar vi er personligen och slutför beställningen.

Du väljer att få maten (pick up) hämta upp varan själv  eller få det hem levererat så snart som möjligt.

Du kommer att få en preliminär leveranstid. Leveranstider kan ibland bli tidigare eller senare.

Risken för varan övergår på dig när varan har överlämnats från oss till dig. Du ansvarar att ta emot varan på överenskommen leveransadress.

Beställningar kan endast utföras från Sverige.

Priser

Alla priser som anges i plattformen är inklusive moms.

Avgift kan till komma vid utkörning.

Betalning

Betalning sker via kort betalning Moreflo- bankkort eller direktbetalning, eller med de andra betalningsmedel som erbjuds på Plattformen vid beställning.

Vi lagrar inga uppgifter om din bank eller ditt kort.

Ångerrätt

Vid köp av måltider/livsmedel med kort hållbarhet gäller ingen ångerrätt.

du kan läsa mer på konsumentverket:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2000274-om-konsumentskydd-vid-distansavtal_sfs-2000-274

Reklamation

Om något skulle vara fel på en måltid eller annan vara som har levererats till dig ber vi dig att ta kontakt med oss omgående via mail: pizzeriamossens@gmail.com

Vi identifiera problemet med syfte att finna en lösning. vi håller rätten att avgöra vad om anses som en lämplig lösning.

Missbruk

Vi polisanmäler vid missbruk så som falska beställningar med mera med hjälp av lagring av IP-adress.

Personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och kunna till hand hålla tjänster. Personuppgift gör att vi kan identifiera dig som person exempel förnamn, efternamn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Enligt Generella dataskyddsförordningen (GDPR) kan du när som helst begära rättning, utdrag eller radering av dina uppgifter.

mossenspizzeria.se

Ezdara Pizzeria AB

Orgnr: 559081-0981

Adress: Gibraltargatan 37
412 79 Göteborg
Sweden

Email: pizzeriamossens@gmail.com

Tel: 031-18 44 42